STRATEGI

Vad, hur, var och varför?

Historien är full av projekt där de inblandade parterna inte vare sig har förstått varandra eller vad projektet skall resultera i. Och för att veta om man har lyckats måste man sätta ett mål.

Därför börjar jag alltid ett projekt med att ta fram en strategi tillsammans med  kunden för att få svar på frågorna vad, hur, var och varför. Det för att vi efteråt skall kunna mäta hur framgångsrik investeringen i en grymt bra webbplats blev.

Som ett första steg ber jag Dig därför att fylla i formuläret “Projekt Analys” nedan. Formuläret kan innehålla frågor som Du inte kan svara på – ignorera då dessa frågor.

Efter en genomgång av Dina svar kommer jag att kontakta Dig för att planera in ett personligt möte.

Missförstånd
Projekt Analys