Tidigare Projekt

VILDMARKSGUIDE

Tidsbokning med kreditkorts betalning, WooCommerce

MILJÖKONSULT

eSHOP

e-Handel med kreditkorts betalning, WooCommerce

RESTAURANG

Bordsreservation med kreditkortsbetalning, WooCommerce

KVINNOJOUR

Flerspråkig webbplats, WPML

ARTIST

Auto-posting till sociala media, integration med YouTube

BILVERKSTAD

Tidsbokning

SÄKERHETSKONSULT

RESTAURANG

Bordsreservation med kreditkorts betalning, WooCommerce

VIDEOFOTOGRAF

SÄKERHETSKONSULT

Mailchimp, auto-posting till sociala media

ARTIST

Auto-posting till sociala media, integration med YouTube